DBK VAKTPOOL

DBK:s vaktpool ställer på kort varsel upp för att mot betalning ersätta person som av någon anledning inte kan gå sin inbokade vakt. Vill Du anmäla dig till vaktpoolen var vänlig kontakta Jarl Rosell.

Följande personer är med i vaktpoolen:

Rolf Berglund             
Tel. bost: 08 501 509 49

Yonatan Beyene Tedla  
Tel. bost: 08 4286 53 25
Mobil: 070 847 08 86

Fredric Eriksson   
Tel. bost: 08 501 504 97
Mobil: 070 791 52 49

Agneta Hermansson   
Tel. bost: 08 501 514 20
Mobil:  070 7127362

Magnus Kurki   
Tel. bost: 08 501 507 77
Mobil. 073 983 63 23
     
Hans Lönnqvist   
Mobil:  072 964 68 42
 
Jan Parbro    
Tel. bost: 08 650 48 87
Mobil: 070 751 57 35

Kicki Rosell                                      
Mobil: 073 977 63 14

Jan-Erik Sjögren   
Tel.bost:  08 501 517 13
Mobil:  070 253 88 94

Erik Swartling   
Mobil:  072 576 48 70

Kristin Unander 
Mobil:  0768 828 478

Felix Widman   
Mobil:  070 449 59 79

Daniel Öhlin   
Tel.bost:  08 501 510 16
Mobil:  070 307 79 02